Falconeye Falkeøje

 
tommy@falconeye.dk
Lyt til nogle af mine sange
cafe.mp3
dans.mp3
elsker.mp3
elsker_natur.mp3
faelles.mp3
hejren.mp3
jorden.mp3
makeup.mp3
mrsa.mp3
sidder.mp3
vilde_rose.mp3
  Læs mine bøger.

Bestil og køb non-profit på www.forlaget-lynet.dk


Omkring år 1600 blev europæerne kødspisere på grund af den såkaldte lille istid, hvor temperaturen faldt så meget, at man ikke længere kunne leve af at spise planter.

Det er bakterierne, der udskiller syre, som opløser ler og sand og danner en væske med alle grundstoffer, som planterne optager via rødderne. Derved får de alle grundstoffer og bliver super sunde.

I 1970'erne var vi flere jordbrugere, der fik genskabt en levende jord, hvor fødevarerne smagte fantastisk godt, og hvor syge mennesker blev raske af at spise maden. Vi blev alle udkonkureret i 1984. Læs hvorfor - og læs om, hvad der er godt og skidt ved biodynamisk, organisk-biologisk, økologisk, permakultur og natural farming. Læs også om en vision for fremtidens samfund.


Det vigtigste i Marx's analyser er, at han beviser, at kapitalismen kun kan eksistere, hvis der hele tiden er en økonomisk vækst - og at systemet derfor før eller siden bryder sammen, når man har udnyttet alle mulighederne på jorden - og indtil da foregår der en accelererende ødelæggelse af alting.

Kort før sin død læste han i Biblen og opdagede, at Paulus omkring år 0 havde præcis den bevidsthedsstruktur, som europæerne havde på Marx's tid. Og dermed faldt hans teori om den historiske udvikling sammen.

Marx erkendte, at der i 1860’erne kom en bevidsthedsspaltning, sådan at arbejderne ikke magtede at være revolutionære. De havde fået en samfunds- og arbejdsbevidsthed samt en familiebevidsthed. Kun hvis de fik samlet bevidstheden igen, kunne der komme revolution.

Bogen handler også om, hvad der skete efterfølgende op til i dag. For eksempel mente alle marxister, socialister, anarkister i 1950'erne, at kapitalisterne kun havde hævet sig halvvejs op over naturen og dyret i sig selv. Revolutionen skulle derfor handle om at hæve sig totalt op over naturen og det dyriske. Men det har nu ændret sig - for nogle marxister og anakister - til øko-socialisme og social-økologi, hvor man følger Marx, der mente, at man skulle genforene sig med naturen.


I Europa kom der i 1400-tallet, i 1800-tallet og 1900-tallet 3 bevidsthedsspaltninger. Og i den normale opdragelse i dag får et barn disse 3 spaltninger, når det er 1-2 år, 3-4 år og 10-14 år. Det anses som ”naturligt” - og medfører, at vi bliver ”civiliserede”. Spaltningerne splitter både bevidstheden og fællesskabet. Og de medfører alle kriserne og ødelæggelsen af naturen og hele kloden. I bogen gennemgås, hvordan det sker, og hvordan vi slipper spaltningerne, fortrængningerne og projektionerne.